Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 3. listopadu 2020 v čase od 8.00 do 14.30 hodin (Hradištko E 115E 116E 117E 119E 1555E 1570E 295E 518E 667E 948, Šlemínská E 1670E 1671E 1694E 1724, Vojtěška E 393).

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.