Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 30. října 2020 v čase od 8.00 do 16.00 hodin (Brunšov E 1341E 1415, Filmařská 502, Pod Linkou 240382426451E 1216E 1684E 420E 9, Příčná 417418419420535542568590E 1650, Úzká 543549, V Říčném E 1624, Hradištko E 1018).

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.