V důsledku vypuknutí pandemie COVID-19 došlo v oblasti sociálních dávek, ošetřovného a podpory osob samostatně výdělečně činných k řadě změn. Přehled těchto změn najdete zde. Pokud jste se dostali do nepříznivé sociální situace, můžete kontaktovat Městský úřad Černošice – Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství na tel. č. +420 221 982 249, 724 277 640. Mohou vám být nápomocni při řešení vaší situace, pomohou při jednání s úřady, při orientaci v systému, zajištění materiální pomoci apod.