V neděli 5. března 2023 došlo v ranních hodinách k požáru kontejnerů na komunální odpad v lokalitě Budákov. Neznámí pachatelé vsypali do kontejnerů žhavý popel, ty okamžitě vzplály a z důvodu přítomnosti tekutých hořlavých látek došlo také k explozi. Hasiči přijeli do 10 minut od oznámení, ale i tak bylo pozdě. Čtyři kontejnery zcela shořely, kontejner na papír byl poškozen. Obci vznikla škoda ve výši 40 000 Kč. Důrazně žádáme občany, aby nevsypávali do kontejnerů žhavý popel a důsledně třídili odpad – nebezpečný odpad patří pouze do sběrného dvora, stejně tak i suť, která se v kontejnerech nacházela.