K blížícímu se konci roku pro někoho patří neodmyslitelně rachejtle a ohňostroje. Ne každý však sdílí tuto představu. Hluk z odpálené pyrotechniky nedělá dobře lidem ani zvířatům, jejichž uši jsou daleko citlivější než uši lidí.

Obec Hradištko nemá vyhlášku upravující používání zábavní pyrotechniky, apeluji proto na vzájemnou ohleduplnost a prosím, pokud si oslavu Nového roku nedovedete představit bez těchto efektů, použijte je výhradně v tuto dobu (noc z 31.12.2020 na 1.1.2021) a v ostatní dny se této činnosti již zdržte.

Současně přeji do roku 2021 především pevné zdraví a optimismus.

Radka Svobodová, starostka obce