Zastupitelstvo přijalo na veřejném zasedání 7. února 2019 informaci o odstoupení obce Hradištko od uzavřené smlouvy na přístavbu a nástavbu ZŠ Hradištko se společností ACG-REAL s.r.o. Důvodem bylo porušení zásady transparentnosti a rovného zacházení dle zákona o veřejných zakázkách. Zastupitelstvo následně svým usnesením uložilo starostce obce neprodleně zahájit nové zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku.
Prakticky to bude znamenat posunutí termínu počátku přístavby a nástavby ZŠ cca o 2 měsíce (dle průběhu nového výběrového řízení). Svolaná brigáda na přestěhování půdy ze staré budovy ZŠ do Špejcharu zůstává v platnosti. Ředitelské volno na 21.02. a 22.02.2019 je zrušeno, ke stěhování tříd ze staré budovy ZŠ dojde později. Informační leták ZŠ v příloze. Děkujeme za pochopení.