Poplatky za komunální odpad zůstávají na rok 2018 stejné, schváleno zastupitelstvem obce, Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Základní výše poplatku je 900 Kč na poplatníka (poplatníkem je trvale hlášený občan nebo majitel nemovitosti). Osoby s trvalým pobytem v obci mají úlevu ve výši 250 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení platí ročně 650 Kč, za chatu to činní 900 Kč.

Dle přílohy k OZV 4/2017 je vidět, že obec sběr a svoz odpadu doplácí, v roce 2016 byly skutečné náklady na poplatníka 1.095 Kč.

Poplatek za rok 2018 je splatný nejpozději do 31.03.2018.