Poplatky za komunální odpad zůstávají na rok 2020 stejné, schváleno zastupitelstvem obce Hradištko, Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Základní výše poplatku je 900 Kč na poplatníka (poplatníkem je trvale hlášený občan nebo majitel nemovitosti). Osoby s trvalým pobytem v obci mají úlevu ve výši 250 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení platí ročně 650 Kč, za chatu nebo rodinný dům bez trvale hlášených občanů poplatek činí 900 Kč. Dle přílohy k OZV 2/2019 je vidět, že obec sběr a svoz odpadu doplácí, v roce 2018 byly skutečné náklady na poplatníka 1.022 Kč.

Poplatek za rok 2020 je splatný nejpozději do 31.03.2020. Těm, kteří udělili souhlas se zasíláním dokladů elektronickou cestou, bude doručen e-mail, ostatním klasická složenka.