Vážení spoluobčané,

ocitli jsme se v situaci, kterou si nikdo z nás neuměl představit. Nastavujeme si nové normy chování tak, jak se vyvíjí momentální stav. Informací je mnoho a mění se z hodiny na hodinu, někdy nestačíme ani reagovat. Někteří lidé jsou popuzeni častější frekvencí vysílání rozhlasu, ale je to jediný způsob, jak dostat informace ke starším lidem, kteří nemají e-mail. Buďte tedy tolerantní. Během příštího týdne bychom měli spustit informační systém přes SMS.

Nařízení vlády ukládá zdržovat se v místě bydliště, což je místo trvalého pobytu, nikoliv rekreační objekt. Apeluji tímto na chataře, kteří se do obce přesunuli. Pokud se tu cítíte bezpečněji než v místě trvalého pobytu, dodržujte daná pravidla a opatření. Svou neukázněností ohrožujete všechny, kteří tu žijí a nemají kam odjet. Dojíždějte výhradně auty, nikoli vlakem nebo autobusem.

Nezvěte si návštěvy, zdržujte se výhradně na svých nemovitostech. Nákupy si dovezte s sebou. V obci nakupujte jen to nejnutnější. Nepřetěžujte sběrný dvůr. Obec svými službami musí prioritně zajistit potřeby pro své obyvatele.

Moc bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nabízejí pomoc, ať je to šití roušek, nabídka rozvozu a odběru obědů, práce na zahradě, složení a rozřezání dřeva, venčení psů, asistenci zdravotní sestry, látky na roušky… Ti, kteří tyto či jiné služby potřebují, nebo ti, kteří chtějí nabídnout jinou formu výpomoci, můžete kontaktovat paní Lucii Buriánkovou na tel. č.731 658 501.

Dnes je prý mezinárodní den štěstí. Přeji ho tedy všem plnou náruč, ať v dnešních dnech neztrácíte optimismus a nadhled.

Radka Svobodová, starostka obce