Dne 28. října 2020 se v prostoru Medníku bude konat myslivecká naháňka na černou zvěř, a to z důvodu zvýšených poškození luk a trvalých travních porostů černou zvěří. Omezte prosím tento den vycházky na Medník a do jeho okolí. Upozorňujeme na nebezpečí při lovu zvěře, zvýšený pohyb loveckých psů a možnosti střetu s poraněnou zvěří. Všichni účastníci budou dbát na bezpečnost svou i vaši. Prosím respektujte případné pokyny myslivců, pokud se s nimi někde setkáte, nebojte se zeptat, kam je bezpečné jít, případně zda není vhodnější změnit naplánovanou trasu. Jde o bezpečnost všech.

Zákaz hromadných akcí platný od 14. října do 3. listopadu 2020 se nevztahuje na výkon práva myslivosti (dále pak na – výkon rybářského práva v rybářských revírech a rybníkářství) – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře). Provádění těchto činností je dle stanoviska Ministerstva zemědělství možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s usnesením vlády.