Ve dnech 24.10. – 1.11.2016 bude omezen provoz na stavebním odboru Obecního úřadu.