Ve čtvrtek 6. června 2019 proběhne očkování psů a koček. Jejich majitelé jsou povinni přinést s sebou očkovací průkazy. Poplatek za základní očkování je 100 Kč, za kombinaci 200 Kč. Časový harmonogram:

Hradištko (parkoviště před zámkem): 16.00 – 16.30 h

Pikovice (parkoviště u restaurace U Dolejších): 16.45 – 17.10 h

Rajchardov (prostor u zastávky autobusů): 17.20 – 17.25 h

Brunšov (parkoviště před prodejnou u Havlíčků): 17.30 – 17.45 h