Od 1. března 2021 bude možné přihlásit seniory 70+ k očkování proti nákaze covid-19 prostřednictvím svého praktického lékaře. Registrace k očkování probíhá v tomto případě prostřednictvím rezervačního systému, do kterého údaje zadává váš praktický lékař.

Ti, jejichž praktickým lékařem je MUDr. Tomáš Gavlas a mají zájem se nechat očkovat proti koronaviru v jeho ordinaci, se mohou nechat zapsat do seznamu zájemců na níže uvedených telefonních číslech. Po dohodě s MUDr. Gavlasem budou zaměstnanci obce s evidováním zájemců vypomáhat.

  • 731 658 505 – Lucie Hašková, knihovnice
  • 257 740 441, 731 658 501 – Lucie Buriánková, asistentka starostky

Připravte si prosím následující údaje:

  • jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu, telefonní číslo

Na vámi uvedeném telefonním čísle budete kontaktováni MUDr. Gavlasem s informací o termínu očkování (dle dodávek vakcín).

Vše o očkování na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/