Laskavě žádáme občany hradištského katastru, aby kontaktovali náš úřad v případě, že jim doposud nebyla obnovena dodávka elektrické energie. Se zástupci dodavatelské společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se snažíme komunikovat a upozorňujeme na lokality nebo rodinné domy a chaty bez dodávky elektrické energie. Na druhou stranu je třeba chápat, že se kalamita dotkla celé republiky. Počet poruch je opravdu enormní.  Kontaktní osobou za obec Hradištko je paní Radka Svobodová, tel.: 731 658 508, mail: stavebni@hradistko.cz, která bude následně kontaktovat zástupce dodavatele elektrické energie společnost ČEZ Distribuce, a.s.