Kontejnerová stání rozmístěná po obci byla doplněna o další kontejnery na tříděný odpad. Jedná se 120litrové popelnice na drobný kovový odpad, jejichž výsyp provádí zaměstnanci obce. Objemný kovový odpad se nadále ukládá ve sběrném dvoře. Nově najdete sběrné nádoby v těchto místech:

 • před sběrným dvorem
 • Na Ovčičkách
 • K Budákovu
 • Dlážděná – zatáčka
 • parkoviště u hřiště SK Pikovice
 • U Katky
 • U Zvoničky
 • parkoviště u Japeky

Kontejnery na textil, jejichž výsyp provádí společnost Help tex při naplněnosti 80 %, najdete nově v těchto místech:

 • před sběrným dvorem
 • parkoviště u hřiště SK Pikovice
 • parkoviště u Japeky

Textil je nadále možné ukládat ve sběrném dvoře.