Vláda schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Od půlnoci 9. října se nově zakazuje mimo jiné provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol) a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.
K omezení dochází i v oblasti školství. Od pondělí 12. října se žáci druhého stupně základních škol rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů.
V těchto dvou týdnech, od 12. do 25. října dojde také k omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů.
Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.
Jednotlivá opatření jsou specifikována ve Sbírce zákonů.