Správa železniční dopravní cesty, s.o. vydala návrh vlakových jízdních řádů pro období 2019/2020. Připomínky k nim je možné uplatnit nejpozději do 15. července 2019 dle pokynů dopravce na stránkách Pražské integrované dopravy https://pid.cz/navrhy-zeleznicnich-jizdnich-radu-obdobi-20192020-trate-ramci-pid/ , přímé odkazy na jízdní řády: https://www.szdc.cz/documents/50004227/60502701/Pha-Stredocesky.pdf
Trať  Praha-Vrané nad Vltavou-Čerčany, Vrané nad Vltavou-Dobříš, zahrnující zastávku Petrov u Prahy, má číslo 210.