Ministerstvo zdravotnictví schválilo výjimku ze zákazu volného pohybu osob tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních k likvidaci šíření onemocnění COVID-19. Výčet povolených sportů a výjimek z příkazu nošení roušek najdete zde.