Od ledna 2020 budou v knihovně probíhat kurzy angličtiny pro dospělé, a to každé pondělí a čtvrtek od 16 do 17.30 hodin. Lektorkou je PhDr. Lýdie Janošťáková, CSc., absolventka FF UK (obor bohemistika, rusistika, anglistika a amerikanistika), univerzitní pedagog ve Vídni, v Anglii, v Moskvě a 25 let na katedře tlumočnictví a překladatelství FF UK.

První informační schůzka pro zájemce se uskuteční v pondělí 6. ledna v 16 hodin v knihovně.