V souvislosti s ukončením uzavírky silnice II/102 ve Štěchovicích a s “covid omezením” na lince 360 dochází v jízdních řádech PID k drobným úpravám časových poloh spojů. Jízdní řády jsou zároveň dostupné na www.pid.cz.