Současná kůrovcová kalamita nemá v historii českého lesnictví obdoby. Krajský úřad Středočeského kraje by chtěl informovat vlastníky a správce lesů o důležitých odkazech, které mají za cíl zlepšit povědomí o kůrovcové kalamitě, sumarizovat základní odborné informace o obranných opatřeních a současně poskytnout bližší podrobnosti o dotačních nástrojích, které jim pomohou eliminovat finanční dopady na ekonomiku subjektů hospodařících v lesích. Na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje najdete záložku Informace o kůrovcové kalamitě. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytuje jak Středočeský kraj – https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019sk, tak Ministerstvo zemědělství – https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019mze.

Příručka, která sumarizuje informace o všech dotačních programech týkajících se lesního hospodářství poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství, popř. krajů: Moznosti_financni_podpory_v_oblasti_lesniho_hospodarstvi_a_myslivosti