Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje připravuje opravu štěchovického mostu. Byl proveden diagnostický průzkum, proběhla mimořádná prohlídka mostního objektu a výpočet zatížitelnosti. Nyní probíhají jednání o variantách řešení opravy mostu s Národním památkovým ústavem, neboť most je památkově chráněný. Následně budou zadány projekční práce a zažádáno o stavební povolení. Termín zahájení opravy nelze zatím stanovit přesně, pokud dojde k realizaci tak pravděpodobně nejdříve v druhé polovině roku 2020 nebo na jaře 2021. O  přípravě rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše vás budeme průběžně informovat.