Na základě zaslané informace od ČEZ Distribuce, a.s. si dovolujeme oznámit majitelům rodinných domů a rekreačních objektů oznámit, že v pondělí 20.11.21017 bude přerušena v době od 8,00 hod. – 14,00 hod. v ulici K Dubí, dodávka elektrické energie v souladu se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Jedná se o následující objekty č.p. a č.e. : 29, 46, 52, 70, 124, 125, 236, 306, 316, 317, 318, 333, 446, 465, 492, 499, 671, 1089, 1248, 1249, 1525, 1549, 1630, 1682, 1948. Za pochopení Vám předem děkujeme.