Z důvodu převodu dat do nového softwaru budou doklady k předpisům záloh za vodné rozesílány počátkem února.
U odběrných míst napojených na kanalizaci bude nyní součástí dokumentu také položka stočného.
Od 1.1.2021 bude tedy vodné a stočné (zálohy i vyúčtování) zahrnuty společně v jednom dokladu.
Pro rok 2021 je cena vodného 43,64 bez DPH za 1 m³ (48,00 Kč včetně DPH) a cena stočného 36,36 bez DPH za 1 m³ (40,00 Kč včetně DPH), což představuje stejné ceny jako v roce 2020.
Připomínáme možnost zažádat o elektronické zasílání dokumentů elektronické zasílání dokladů.