Finanční úřad vydal upozornění a informace pro poplatníky, kteří si uplatňují osvobození od daně z pozemků podle § 4 odst. 1. písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“). Upozornění se týká těchto změn:

  1. Změna v osvobození s dopadem na povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
  2. Změna v posuzování zápisu krajinných prvků do evidence ekologicky významných prvků v evidenci LPIS

Změna uplatnění osvobození od daně z pozemků