V průběhu noci na neděli a v neděli dopoledne (29.10) bude postupně zesilovat západní vítr. Nejsilnější vítr, s extrémním stupněm nebezpečí, je předpovídán v poledních a odpoledních hodinách, kdy bude západní, postupně severozápadní vítr dosahovat rychlostí 11 až 16 m/s, s nárazy 25 až 30 m/s, ojediněle až 35 m/s (125 km/h). Na horách očekáváme vítr o rychlosti vichřice s nárazy 35 až 45 m/s (160 km/h). Ve večerních hodinách vítr zeslábne na čerstvý.

Lze očekávat materiální škody na velkém území, omezení v dopravě, výpadky elektrického proudu, polomy v lesích i ohrožení životů. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích. Doporučení ke zmírnění následků větru:
– před příchodem větru nutno zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky,
– omezit pohyb venku a jízdy autem. Nezdržovat se zejména v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), v blízkosti větších stromů a nechodit do lesa.
– neparkovat auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávat pozor na vysoké sloupy.
– vzhledem k očekávaným srážkám může v podmáčeném terénu docházet k vyvracení stromů.