Od 1.3. 2019 zavádíme vystavování a používání elektronických dokladů (fakturace vodného, stočného, poplatku za komunální odpad, poplatku za psy nebo jiných poplatků), vystavených ze strany Obecního úřadu Hradištko. Cílem je zejména úspora papíru a ochrana životního prostředí, snížení finančních nákladů, ale také větší komfort a např. snazší uschování dokladu. Elektronické vyúčtování nahradí dosavadní zasílání faktur či složenek v papírové formě poštou. Prosíme o udělení souhlasu se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou na Vámi určenou e-mailovou adresu. Formulář můžete vyplnit zde.