Od pátku 24. dubna do pondělí 4. května 2020 bude probíhat oprava povrchu komunikace v ulici Pikovická v úseku od výjezdu z bývalého sběrného dvora po křižovatku ulic ve Dvoře, K Sekance a Melounka. Objízdná trasa je vedena ulicí Tiskárenská. Bude zřízena náhradní autobusová zastávka ve směru na Prahu. Orientační plánek objízdné trasy najdete zde.