Jako každý rok, ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele dotčených pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení soustavy,  na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Nebude-li zásah ze strany majitelů a uživatelů dotčených pozemků proveden do 15. listopadu 2018 a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s. oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

Oficiální upozornění k nahlédnutí ZDE.