Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hradištko konaného dne 16.12.19 byla na rok 2020 schválena cena vodného ve výši 48,00 Kč včetně DPH za 1 m³ a cena stočného výši 40,00 Kč včetně DPH za 1 m³. Což představuje stejné ceny jako v roce 2019. Zároveň si ZDE můžete prohlédnout kalkulaci cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020 v předepsáné formě.