Městský úřad Černošice vydal povolení k částečné uzavírce silnice č. II/102 v úseku od hranice hlavního města do Měchenic. Oprava komunikace včetně mostních objektů bude probíhat ve dnech od 24. dubna 2019 do 12. prosince 2019. Doprava bude vedena v úsecích stavby jedním jízdním pruhem, řízena semafory. Stavba bude probíhat po úsecích v max. délce 480 m, vždy budou realizovány současně dva úseky najednou, vzdálenost mezi dvěma úseky bude vždy min. 2 km.

Uzavirka_sdeleniUzavirka_PIDUzavirka_mapa_zaboru