Městský úřad Černošice vydal povolení k částečné uzavírce silnice č. II/102 v úseku u Vranské přehrady. Oprava komunikace – opěrné zdi má proběhnout ve dnech od 20. ledna 2020 do 31. března 2020. Doprava bude vedena v úseku stavby jedním jízdním pruhem, řízena světelným signalizačním zařízením v délce cca 200 m.

Rozhodnutí.

Vyznačení částečné uzavírky na mapě.