Zveme vás na prezentaci knihy historika A. Adama „Otroci třetí říše – pobočné koncentrační tábory na území České republiky“, která se koná ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 17 hodin v knihovně.

Alfons Adam působí v Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho kniha vyšla v roce 2013 v Německu, teprve poté se dočkala českého překladu. Kniha nabízí první ucelený pohled na existenci pobočných koncentračních táborů na území naší republiky, kterými prošlo na 30 000 lidí. Jedním z nich byl i koncentrační tábor Hradištko. Plakát zde.