Vážení spoluobčané,

obracím se na vás v souvislosti se současnou situací vyvolanou vyhlášením nouzového stavu v České republice. Byla přijata řada vládních, hygienických a jiných opatření k zabránění šíření nákazy nemocí COVID 19. Mnohdy je velmi obtížné se v nich orientovat. O těch nejdůležitějších jste informováni prostřednictvím webových stránek obce, stejně tak o opatřeních týkajících se bezprostředně naší obce.

Od března 2020, od začátku epidemie, bylo v naší obci zaznamenáno ke dnešnímu dni (19.10.20) celkem pouze 17 pozitivních případů. Je to především zásluha zodpovědného přístupu jednotlivců a vám všem patří poděkování. Proto prosím, dodržujme i nadále stanovená pravidla. Přistupujme k nim s rozumem a maximální zodpovědností každého z nás ke svému nejbližšímu okolí a ke spoluobčanům. Každý můžeme přispět ke zvládnutí současné nepříznivé situace. V souladu s usnesením vlády ČR byla omezena otevírací doba obecního úřadu pro veřejnost, ale telefonicky jsou zaměstnanci obce stále k dispozici, připraveni poradit, konzultovat dotazy všech, kteří potřebují jakkoliv pomoci. Neváhejte se na nás obrátit.

Radka Svobodová
starostka obce