PAMÁTNÁ BABYKA NA HRADIŠTKU

Text a foto: Edita Fikerová

V naší obci máme jediný vyhlášený památný strom – javor babyku v zahradě u hájovny při výjezdu z obce směrem na Závist. U silnice je označena tabulkou se státním znakem a jako památný strom je zákonem chráněna.

Tento strom byl vyhlášen za památný v roce 1983, kdy měl obvod kmene (ten se měří ve výšce 130 cm od země) 333 cm, dnes jsme naměřili již 360 cm a je tak největším svého druhu ve středočeském regionu i Praze. Nejbližší větší babyka je až u Vlašimi, ale ta není vyhlášena za památnou. Náš strom je vysoký 19 metrů, kmen je „dvoják“ a průměr koruny je 14 metrů. Zdravotní stav je hodnocen jako 3,5 (při známkování jako ve škole), protože z jedné strany je rozsáhlá dutina a část stromu je odlomená. Naše babyka je přesto stále ještě krásný strom, přestože má již asi 200 let!

Pro srovnání – největší babyka u nás je v Čížkově (okres Pelhřimov) u zámku, s obvodem kmene 470 cm a stářím 350 let.

Rozlišujeme tři druhy javorů – klen, mléč (nejhojnější) a babyku. Babyku poznáme podle plodů, jejichž křidélka tvoří přímý úhel. Strom má tvrdé bílé dřevo, a pokud jím topíte, pak i výhřevné. Kdysi se při velké nouzi o krmivo větvičky s listím zkrmovaly dobytku. Dříve se lidově babyce říkalo „babka“ a tak se udržela i jako příjmení i pomístní jméno. Je to skromný strom, je přirozenou součástí přírody po celé Evropě a udržela se i v lesích, přestože není hospodářskou dřevinou.

Citace: Fikerová, Edita. Památná babyka na Hradištku. Zpravodaj, 2011, léto, s. 14. Hradištko: Obecní úřad.

Zdroj: http://hradistko.cz/wp-content/uploads/2016/11/Zpravodaj2011leto.pdf