ZO Českého zahrádkářského svazu v Hradištku pod Medníkem

1. Organizace vznikla v r.1958 to znamená že pracuje 45 let. Zakladatelkou byla pí.Sedláčková.

2. Činnost: odborné vzdělávání členů, odborná pomoc, sdružování zahrádkářů, společenské vyžití, sbližování zahrádkářů a obce.

3. Organizace nemá vlastní sídlo (dříve hostovala v budově OÚ) nyní jsme při schůzích hosty v klubovně TJ Slovan Hradištko. Kontakt možný kdykoliv se členy výboru na soukrromých telefonech. Rovněž tak styk s volenými úsekáři a v době konání výborových a členských schůzí. Seznam kontaktních jmen a adres je ve vývěsní skříňce ZO a níže

4. Stanovy ČZS jsou uveřejněny ve Věstnících ČZS průběžně včetně novel jednotlivývh zákonů.

5. Struktura organizace : hlavní výbor (5 členů) 9 úseků vedených

6. Kontakty:
předsedkyně ZO P.Mlíkovská 608 059297
jednatel J. Smorádková 607 870138
hospodář A. Vlková 605 835775
kult.činnost L. Vrňáková 604 947601
odbor.poradce Ing. M. Veverka

7. V r.2003 jsou plánovány tyto akce: 10 schůzí výboru, 2 schůze členské,
2 burzy-výpěstky členů, 2 zájezdy se společenskou a odbornou náplní

8. ZO ČZS na Hradištku potřebuje nutně omladit. Dosavadní mladší členové pro nedostatek času nejsou aktivní. V současné době organizaci poškozuje značný odliv členů, kteří nesouhlasí s radikálním 100% zvýšením členského ročního příspěvku na 100,- Kč

Za výbor ZO ČZS v Hradištku pod Medníkem
L. Vrňáková