Stavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Holém kopci – výzva
Zveřejněno: 12.07.2022

Zápis z otevírání obálek
Zveřejněno: 11.08.2022

Výpis z usnesení č. 3/2022: „10. Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Stavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Holém kopci“ v souladu s bodem č. 17 Zadávací dokumentace. Důvodem je výrazně vyšší nabídková cena oproti předpokládané hodnotě zakázky.“
Zveřejněno: 11.08.2022