Přístavba a nástavba ZŠ Hradištko maximální cena – výzva
Zveřejněno: 07.09.2018
Toto zadávací řízení bylo zrušeno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hradištko dne 03.10.2018.Přístavba a nástavba ZŠ Hradištko předpokládaná cena – výzva
Zveřejněno: 18.10.2018


Přístavba a nástavba ZŠ Hradištko předpokládaná cena – prodloužení lhůty
Zveřejněno: 02.11.2018


Přístavba a nástavba ZŠ Hradištko předpokládaná cena – oznámení o výběru
Zveřejněno: 29.11.2018
Byla uzavřena smlouva o dílo. Vzhledem k následnému zjištění porušení rovnosti a transparentnosti zadavatel od smlouvy o dílo odstoupil. Tuto skutečnost vzalo zastupitelstvo dne 07.02.2019 na veřejném zasedání na vědomí.Přístavba a nástavba ZŠ Hradištko termín, předpokládaná cena – výzva
Zveřejněno: 18.02.2019


Přístavba a nástavba ZŠ Hradištko termín, předpokládaná cena – oznámení o výběru
Zveřejněno: 15.03.2019