Tělovýchovná jednota Slovan Hradištko byla založena v roce 1946. Zakládajícími členy byli Václav Vrňák, Gustav Henke a František Křepela. Spolu s ostatními nadšenci začali šířit sportovního ducha v poválečné době, která nebyla zrovna nakloněna rozvoji sportu.
Prvním oddílem, který vznikl v rámci tělovýchovné jednoty, byl oddíl kopané pod názvem POVLTAVAN HRADIŠTKO. Postupně se zakládaly další oddíly, bylo uspořádáno množství turnajů a zajímavých utkání, o kterých se mluvilo a psalo i za hranicemi okresu. Původní fotbalové hřiště bylo rekonstruováno v polovině 80. let a na slavnostní otevření nového stadionu s krytou tribunou v roce 1986 si mužstvo Hradištka pozvalo pražskou Duklu, která patřila k nejlepším českým týmům. Na novém hřišti začal také vzestup A mužstva, které se během pěti let probojovalo z okresního přeboru až do přeboru krajského, kde se udrželo dalších pět sezon. Během tohoto mimořádně úspěšného období, které bylo navíc spojeno i s úspěchy mládežnických mužstev, jejichž hráči se postupně stali tahouny mužstva dospělých, přišel dosud největší úspěch hradištského fotbalu. Byl jím postup do 4. kola českého poháru v sezoně 1990-91, kde je zastavila až pražská Slavie v duelu, který dosud jednoznačně drží rekord v návštěvnosti na místním stadionu.
V současné době hrajeme III. třídu okresu Praha – západ a věnujeme se především výchově mladých talentů. Je to časově velmi náročná činnost a jsme velmi rádi, že se nám zatím daří díky ochotným a zodpovědným trenérům činnost oddílů dětí neustále rozvíjet.
TJ Slovan Hradištko patří mezi největší tělovýchovné organizace na okrese Praha-západ, registruje kolem 350 členů v 7 oddílech, každoročně vítáme nové členy TJ především z řad mládeže.
Oddíly registrované v TJ Slovan Hradištko:
•  aerobik
•  ASPV
•  basketbal
•  fotbal  – oficiální web fotbalového oddílu (odkaz na stránku  http://http://www.hradistko-fotbal.estranky.cz// )
• míčové hry
•  nohejbal
•  tenis
•  volejbal
•  plážový volejbal

Výbor TJ je sedmičlenný, volený na Valné hromadě vždy na 2 roky, v současné době pracuje ve složení:
Předseda:
Ing. Ladislav Vondrášek (fotbal)  tel. 602707141, e-mail: lada.vondr.cmsch@seznam.cz
Místopředsedové:
Ing. Jiří Svoboda (tenis),  tel. 731605905
Ing. Miloš Šmíd, tel. 777321118
Členové výboru:
Mgr. Mirka Kučerová (volejbal)
Milan Vála (fotbal)
Iva Varcabová (aerobic)
Václav Blažek (nohejbal)
Revizní komise pracuje ve složení
Ing. Vilém Kučera tel. 607 944 829
Milada Baštářová
Ludmila Vrňáková

Nově zvolený výbor se stále více orientuje na rozvoj sportu a výchovu mladší generace. Především v oddíle fotbalu a míčových her počet sportujících dětí neustále narůstá, jedním z nejdůležitějších úkolů VV je zabezpečit trenéry pro mládež i dospělé a finanční prostředky na činnost oddílu.
Na fotbalovém hřišti probíhají pravidelné tréninky 7 mládežnických mužstev od těch nejmenších ve věku 4 let až po dorostence (mini přípravka, předškolní děti, mladší přípravka, starší přípravky, žáci, dorost), kterým se minimálně 3 x týdně (2 tréninky + zápas) věnuje cca 12 trenérů převážně z řad současných a bývalých hráčů, případně rodičů.
Poměrně mladý je oddíl míčových her pro školní a předškolní děti, který vedou manželé Kučerovi, a také se mu úspěšně rozšiřuje základna. Zaměřujeme se především na volejbal, basketbal a házenou.
Výbor TJ ve spolupráci s OÚ Hradištko se snaží neustále v rámci finančních možností vylepšovat prostředí pro sportovní aktivity. V letech 2007 – 2016 dostala tělocvična novou zateplenou střechu, byla postavena příčka mezi starým a novým sálem, zrekonstruovány sprchy, předělána kompletně šatna, na hřišti byla opravena tribuna, vybudováno hřiště na plážový volejbal, vybudovány nové střídačky, zakoupena nová sekačka na trávník, který je díky pravidelné pečlivé údržbě udržován na výborné úrovni.
V roce 2011 se nám podařilo získat dotaci z Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje na „Modernizaci sportovního areálu“, která zahrnuje kompletní rekonstrukci sprch ve fotbalových kabinách (září 2011), výměnu plastových oken za luxfery a výměnu kotle na tuhá paliva v tělocvičně (říjen 2011), nové oplocení fotbalového areálu (listopad 2011), opravy a nátěr dřevěných konstrukcí tribuny (jaro 2012).
Kromě této investiční dotace získáváme každoročně dotace na drobnou údržbu a činnost TJ. V roce 2016 jsme získali od MŠMT v programu VIII na podporu práce s mládeží částku 100 tis. Kč, z Krajského úřadu na mládež 30 tis. Kč, od FAČR cca 20 tis. Kč, na údržbu jsme získali 22,9 tis. Kč z programu IV. MŠMT. Rádi bychom dále získali dotaci na umělé zavlažování hřiště, které je pro nás téměř limitujícím faktorem pro další činnost. Dalším cílem by pak bylo rozšíření kabin a ve spolupráci se ZŠ vybudování multifunkčního hřiště s umělým povrchem především pro možnost zimního trénování vzhledem k tomu, že kapacita tělocvičny je pro současný počet družstev nedostačující.
Velmi výrazným pomocníkem je pro naši činnost Obecní úřad na Hradištku, který nám finančně pomáhá zabezpečit chod tělocvičny, částečně údržbu hřiště a spolufinancuje činnost mládežnických oddílů. V roce 2017 je naplánovaná výraznější rekonstrukce budovy tělocvičny, kterou také bude zabezpečovat Obec.
Pravidelnými akcemi, které TJ pořádá, jsou Dětský den na hřišti, kterého se vždy účastní kolem 200 dětí z Hradištka a okolí, a jarní maškarní Šibřinky, které si našly už spoustu svých příznivců a pokaždé je při nich tělocvična zaplněná do posledního místa. Poděkování patří všem sponzorům, kteří nám pomáhají s tombolou a hlavně všem dobrovolným hradištským pomocníkům, bez nichž bychom tyto populární akce pořádat nemohli. Velké poděkování patří také všem cvičitelům, trenérům a funkcionářům.

Aktualizováno duben 2017