Participovat znamená spolupracovat, podílet se na něčem, sdílet něco a aktivně se toho účastnit.

Participativní rozpočet umožňuje zapojit aktivní občany a ve spolupráci s nimi identifikovat ty správné projekty, které jsou nejvíce žádané a je tak nejvíce přínosné je realizovat. Obec Hradištko vyhradila z rozpočtu na rok 2023 částku ve výši 300 000 Kč na participativní rozpočet.

Všechny zásady, harmonogram a informace o možnosti přihlášení projektů a posléze hlasování najdete na samostatných webových stránkách participativního rozpočtu „Hradištko společně“.

https://mojeobec.kr-stredocesky.cz/portal/paroz/hradistko