Jaké doklady je nutné mít s sebou při žádosti o změnu jména a příjmení

Změna příjmení po rozvodu manželství do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku

 • sepsat písemnou žádost na OÚ
 • předložit platný doklad totožnosti (OP, CD)
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou právní mocí
 • oddací list, nebo doklad o uzavření partnerství

Změna příjmení po rozvodu manželství po 6 měsících od nabytí právní moci rozsudku

 • sepsat písemnou žádost na OÚ
 • předložit platný doklad totožnosti
 • rozsudek o rozvodu manželství, nebo zrušení partnerství s vyznačenou právní mocí
 • oddací list, nebo doklad o uzavření partnerství
 • uhrazení správního poplatku stanoveného zákonem č. 634/2004 Sb., o poplatcích – změna na předešlé 100 Kč, jinak 1 000Kč.

Změna příjmení nebo jména u zletilého

 • sepsat písemnou žádost na OÚ
 • platný doklad totožnosti
 • rodný list, oddací list, úmrtní list-záleží na osobním stavu žadatele
 • správní poplatek 1 000 Kč

Změna příjmení u nezletilého (podává zákonný zástupce)

 • sepsat písemnou žádost OÚ
 • rodný list dítěte
 • oddací list rodičů
 • písemný souhlas druhého rodiče (úředně ověřený podpis) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, pokud druhý rodič zemřel, událost
  bude doložena úmrtním listem, pokud byl druhý rodič zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, bude doložen pravomocný rozsudek soudu
 • písemný souhlas dítěte staršího 15 let a jeho platný doklad totožnosti
 • platný doklad totožnosti zákonného zástupce nebo pěstouna
 • správní poplatek 1 000 Kč
 • cestovní doklad nebo osvědčení o státním občanství

Kde, kdy a s kým tuto životní situaci řešit

 • matrika – 1. patro
 • Iva Varcabová
 • e-mail: matrika@hradistko.cz
 • tel.: 731 658 511
 • úřední hodiny: PONDĚLÍ 15:00 – 18:00

Za text zodpovídá: Iva Varcabová