Souhlasné prohlášení o otcovství

Při souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství je nutné, aby se osobně dostavili oba rodiče s těmito doklady:

  • platný doklad totožnosti – občanský průkaz či cestovní doklad
  • těhotenský průkaz

Níže uvedené doklady nejsou nutné, avšak budete je muset dodat na matriku narození po porodu dítěte (resp. v porodnici).

  • rodné listy obou rodičů
  • rozvodový list matky v případě, že je matka rozvedená
  • úmrtní list zemřelého manžela v případě, že je matka vdova

Kde, kdy a s kým tuto životní situaci řešit

  • matrika – 1. patr
  • Iva Varcabová
  • e-mail: matrika@hradistko.cz
  • tel.: 731 658 511
  • úřední hodiny: PONDĚLÍ 15:00 – 18:00

Za text zodpovídá: Iva Varcabová