Pravidelnými akcemi, které TJ pořádá, jsou Dětský den na hřišti, kterého se vždy účastní kolem 200 dětí z Hradištka a okolí, a jarní maškarní Šibřinky, které si našly už spoustu svých příznivců a pokaždé je při nich tělocvična zaplněná do posledního místa. Poděkování patří všem sponzorům, kteří nám pomáhají s tombolou, a hlavně všem dobrovolným hradištským pomocníkům, bez nichž bychom tyto populární akce pořádat nemohli. Velké poděkování patří také všem cvičitelům, trenérům a funkcionářům ve všech našich oddílech.