V této části webu se budeme chtít věnovat rozvoji naší obce.

Pocitové mapy celé obce Hradištko – náhled na vytvořené mapy.
Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili.

Sběr informací byl ukončen 2.11.2018. Do projektu se zapojilo 168 respondentů, kteří vyznačili 2532 prvků. Po zpracování a vyhodnocení budou výsledky zveřejněny. Všem zúčastněným děkujeme.

Pocitové mapy celé obce Hradištko
(informace z 02.10.18)

Na níže uvedeném odkazu je k dispozici Pocitová mapa obce Hradištko. Budeme rádi, když věnujete 10 minut svého času, které Vám umožní spolupodílet se na tvorbě a rozvoji budoucí koncepce obce Hradištko.

https://www.pocitovemapy.cz/

Současně bude v prostorách Obecního úřadu Hradištko vystavena i tištěná verze mapy obce, kde bude možné své názory a pocity vyjádřit pomocí barevných špendlíků umístěných do konkrétních míst. V obou verzích je možnost odpověď doplnit komentářem či připomínkou. Informace či pocity o okolí můžete sdílet do 2.11.2018. Poté budou všechny odpovědi vyhodnoceny a výstupy použity jako podpůrné podklady pro vytváření urbanistické a dopravní koncepce, ale také např. jako informace pro Policii ČR. Vyhodnocení bude k dispozici i veřejnosti. V každém případě jsou to pro nás hodnotné zdroje informací a budeme se jim věnovat.

S případnými dotazy se můžete obrátit na Radku Svobodovou, tel. 731 658 508 nebo Lucii Haškovou, tel: 731 658 505.