Obec Hradištko

Území obce se rozkládá nad soutokem Vltavy a Sázavy. Počátky osídlení sahají až do neolitu. Cenné archeologické nálezy dokládají strukturu života a práce v nejstarší řemeslnické a tržní osadě Sekanka v 13. století. Starobylá ves patřila do husitských válek Ostrovskému klášteru, poté byla v držení šlechtických rodů. V 16. století zde byla postavena renesanční tvrz, která s celým panstvím přešla do majetku strahovského kláštera. Počátkem 18. století byla přebudována na barokní zámeček. V obřadní síni jsou zachovány malby J. Spitzera s námětem Poslední večeře Páně. Zámecká zahrada je ohrazena zdí s výklenkovými kaplemi křížové cesty.

hradistkoOd r. 1848 je Hradištko samostatnou obcí, jejíž součástí jsou i bývalé plavecké osady Brunšov, Šlemín, Pikovice. Roku 1875 byla založena v obci škola a počátkem 20. století hasičský sbor. Za 2. světové války byli občané nuceně vysídleni, území se stalo výcvikovým prostorem zbraní SS. V roce 1943 zde Němci zřídili pobočku koncentračního tábora ve Flossenbürgu. Po válce byl postaven pomník obětem 2. světové války, kde se každoročně koná pietní vzpomínka. Obec je od dvacátých let 20. století územím značného turistického zájmu. Početná zástavba rekreačními objekty vytváří zvýšené nároky na zachování pěkného životního prostředí. Území katastru Hradištka je z hlediska ekologické stability charakterizováno jako velmi vyrovnaná krajina, nachází se zde cenné přírodovědecké lokality: Národní památka Medník, kterou prochází 7 km dlouhá naučná stezka a jejímž symbolem je chráněná rostlina kandík psí zub, přírodní rezervace Kobylí draha nad Štěchovickou přehradou. V Pikovicích začíná turistická stezka, vedoucí romantickým údolím kolem četných skal a trampských osad až do Kamenného Přívozu. V obci je pošta, zdravotní středisko, mateřská a základní škola, kemp, restaurace, prodejny potravin, kavárna, cukrárna aj. a provozovny řady služeb, jako je kadeřnice, autoopravna, solárium, truhlář, sklenář aj. Mezi nejvýznamnější podniky v obci patří Českomoravská společnost chovatelů a.s. a Tiskárna Hradištko. V obci žije 2 222 stálých obyvatel a je zde 1735 rekreačních objektů. Doprava do obce: autobusem PID č. 338 ze Smíchovského nádraží, vlakem z Hlavního nádraží do zastávky Petrov u Prahy, autem po silnici č. II/102 vedoucí z Prahy přes Zbraslav směrem na Slapy.