Základní informace k volbám do Evropského parlamentu 2019

Volby se konají se na území České republiky • v pátek 24. 5. 2019 od 14do 22 hodin, • v sobotu 25. 5. 2019 od 8 do 14 hodin. Právo hlasovat na území České republiky do EP má: • občan České republiky • občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR … Pokračování textu Základní informace k volbám do Evropského parlamentu 2019