Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Základní informace

 • V případě, kdy majitel zjistí, že v jeho domě jsou hlášené osoby, které zde nebydlí a nemají ani vlastnická či užívací práva, může tuto situaci vyřešit podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu těchto osob.
 • Splněním níže uvedených podmínek je zahájeno správní řízení,
 • Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů.
 • Občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu.
 • Pokud občanovi nesvědčí k objektu žádné vlastnické (užívací) právo a v objektu nebydlí, je vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a stává se jeho novým trvalým pobytem adresa ohlašovny.

Podmínky pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • Žádost může podat pouze osoba oprávněná, kterou je buď vlastník nebo uživatel objektu, svoje oprávnění prokazuje výpisem z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvou.
 • Zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana.
 • Neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Povinnosti občana:

 • vyplnit žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • uhradit správní poplatek,
 • doložit oprávněnost k podání žádosti (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí),
 • ve správním řízení prokázat existenci důvodu pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, tedy zánik užívacího práva a neužívání objektu nebo jeho vymezené části osobou, jejíž údaj o místu trvalého pobytu má být zrušen.

Správní poplatky

 • Podání návrhu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč za každou osobu uvedenou v žádosti.

Legislativa

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz: stránky MVČR

 • https://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx

Kde, kdy a s kým tuto životní situaci řešit

 • Podatelna – 1. patro
 • Lucie Buriánková
 • E-mail: obec@hradistko.cz nebo podatelna@hradistko.cz
 • Tel.: 257 740 442, 731 658 501
 • Úřední hodiny: PONDĚLÍ 8:00 – 11:30 a 12:30 – 18:30 a STŘEDA   8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00

 

Za text zodpovídá: Lucie Buriánková