Ztráta nebo odcizení občanského průkazu:

Ztrátu, odcizení, poškození občanského průkazu je zapotřebí neprodleně ohlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřadu městské části Prahy 1 až 22 nebo jakémukoli matričnímu úřadu. Odcizení občanského průkazu lze nahlásit i na Policii ČR. Občan obdrží tzv. potvrzení o občanském průkazu na dobu dvou měsíců; toto potvrzení však není průkazem totožnosti a nenahrazuje občanský průkaz.

Při ohlášení ztráty vzít s sebou:

  • další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem – cestovní doklad, řidičský průkaz, rodný list…

Kde, kdy a s kým tuto životní situaci řešit

  • matrika – 1. patro
  • Iva Varcabová
  • e-mail: matrika@hradistko.cz
  • tel.: 731 658 511
  • úřední hodiny: PONDĚLÍ 15:00 – 18:00

Za text zodpovídá: Iva Varcabová