Výbor TJ je sedmičlenný, volený na valné hromadě vždy na dva roky, v současné době pracuje ve složení:

  • Předseda: Ing. Ladislav Vondrášek (fotbal) tel. 602 707 141, e-mail: lada.vondr.cmsch@seznam.cz
  • Místopředseda: Ing. Jiří Svoboda (tenis), tel. 731 605 905
  • Místopředseda: Ing. Miloš Šmíd (fotbal), tel. 777 321 118

Členové výboru:

  • Václav Blažek (nohejbal)
  • Mgr. Miroslava Kučerová (volejbal)
  • Milan Vála (fotbal)
  • Iva Varcabová (aerobic)

Revizní komise pracuje ve složení:

  • Ing. Vilém Kučera, tel. 607 944 829
  • Milada Baštářová
  • Ludmila Vrňáková