Letos na jaře to bude již 7 let, co bylo společně s občany části obce Brunšov, založeno Občanské sdružení Ovčičky – sdružení pro příznivce naší společné vyhlídky.
Naším cílem je a bude podílet se na ochraně tohoto veřejného prostranství, jeho pravidelné údržbě a zvelebování. Dlouhodobým cílem je vytvoření „Parku Ovčičky“ pro  odpočinek všech místních i kolemjdoucích.

V  rámci našeho programu bylo za přispění Obecního úřadu koupeno a ještě před prázdninami brigádnicky ukotveno 5 nových laviček a košů u Vltavy dále upravena plocha ve střední a horní části vyhlídky, vyhrabána stará tráva a odstraněny divoce rostoucí křoviny .

V minulých letech byly doplněny k lavičkám a stolům odpadkové koše, provedeny nátěry zábradlí  na veřejných schodech (vedoucí od Rozmarné na Ovčičky) i na zábradlí ve vozovce.

Pří letošní jarní brigádě jsme museli vysadit nový smrček jako náhradu kanadské jedličky, která se bohužel i přes naši péči neuchytila… Tak bylo možno o Vánocích udělat radost našim nejmenším a ozdobený stromeček rozsvítit. Velký ohlas u mladých maminek i babiček má i hojně navštěvované zakrývatelné pískoviště pro naše nejmenší, které bychom rádi letos rozšířili o houpačku či malý kolotoč .

Jistou tradicí se po každoročním vztyčování vyzdobené májky stává i účast na závodech „Dračích lodí“ ve Štěchovicích, kdy je z našich řad sestavena posádka RED DRAGON TEAM OVČIČKY. V minulých ročnících vždy překvapovala svou bojovností a velmi slušným umístěním .

Pokud by se chtěl někdo blíže seznámit s naši činností, přiložit ruku k dílu, poskytnout zajímavý nápad nebo se stát dokonce naším členem, kontaktujte nás prosím prostřednictvím   e-mailové adresy sdruzeniovcicky@seznam.cz nebo se přímo obraťte na předsedu našeho sdružení .

Kontakt :

Pavel Pešek
Brunšov 232
Tel.: 724 687 994

Přijďte  si  k  nám  v  klidu  posedět…

spolek